Exogen

EXOGEN - szybsze gojenie kości

EXOGEN®wykazał udowodnioną skuteczność kliniczną przy wskaźniku przestrzegania wynoszącym 91%. Urządzenie EXOGEN, wykorzystując technologię ultradźwięków pulsacyjnych o niskim natężeniu (LIPUS), aktywuje biologiczne reakcje gojenia na poziomie molekularnym. Obecnie nową funkcją urządzenia EXOGEN jest wbudowany kalendarz monitorowania, który ułatwia pacjentom monitorowanie stosowania się do zaleceń, a lekarzom — weryfikację.

EXOGEN to jedyny system gojenia kości posiadający Wytyczne MTG12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE), które stanowią niezależnie sprawdzony dowód na fakt, że EXOGEN oszczędza pieniądze w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym.

Mechanizm działania urządzenia EXOGEN

1. Stymulacja - EXOGEN wysyła fale ultradźwiękowe przez skórę oraz tkanki miękkie do złamania.
2. Aktywacja - Ultradźwięki w urządzeniu EXOGEN aktywują mechanoreceptory powierzchni komórki zwane integrynami, uruchamiając kaskadę wewnątrz komórkową i prowadząc do zwiększenia aktywności.
3. Zwiększenie aktywności - Ultradźwięki urządzenia EXOGEN zwiększają aktywność genów, ekspresję białka oraz czynników wzrostu o istotnym znaczeniu dla gojenia kości.

 

COX-2
Istotny dla produkcji PGE2, krytyczny dla naprawy kości

Różnicowanie się komórek
Przekształca komórki macierzyste w osteoblasty
VEGF
Stymuluje wzrost nowych naczyń krwionośnych
BMP2BMP4BMP6BMP7
Niezbędne do tworzenia nowej kości
Mineralizacja
Zwiększa gęstość mineralną kości

Gojenie się kości na każdym etapie

 

Zapalenie
Sygnał ultradźwiękowy urządzenia EXOGEN zwiększa dzielenie się komórek okostnej w kulturach oraz zwiększa aktywność czynników wzrostu uruchamiających tworzenie się nowych naczyń krwionośnych.

 

Kostnina miękka
Terapia ultradźwiękami zwiększa różnicowanie chondrocytów w kulturach wywołane TGFB oraz przyspiesza tworzenie się macierzy pozakomórkowej.

 

Kostnina twarda 
Urządzenie EXOGEN zwiększa aktywność kostnienia śródchrzęstnego oraz zwiększa różnicowanie osteoblastów oraz mineralizację.

 

Przebudowa kostna
Przyspieszając zarówno tworzenie, jak i resorpcję kości, terapia z wykorzystaniem urządzenia EXOGEN daje szybszą przebudowę zmineralizowanej kostniny.

Film instruktażowy jak korzystać z urządzenia:

https://youtu.be/pUx2Ifzng9c

Cena:

  • jeden zabieg wykonany w Remedica 40 zł
  • wypożyczając do domu jeden zabieg 40 zł.
  • 10 dni - 400 zł
  • 20 dni - 700 zł
  • 30 dni - 1 000 zł