Psychologia

Psycholog, terapeuta
 
Mgr psychologii, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział w Sopocie, w której ukończyła dwa bloki specjalizacyjne - Interwencję kryzysową oraz Podstawy pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Mgr pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku.
Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia Psychoprofilaktyka w Edukacji i Placówkach Oświatowo- Wychowawczych. Aktualnie zdobywa uprawnienia terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (w trakcie II stopnia).
Doświadczenia zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznej Poradni Wad Słuchu, pod Telefonem Zaufania, jako Kurator Sądowy oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Obecnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi zajęcia jako wykładowca w PWSZ.
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych w ramach Psychoedukacji. Prowadzi badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej kandydatów na uczestników Projektów UE oraz  zajęcia psychologiczno- doradcze mające  na celu podniesienie zdolności do zdobycia zatrudnienia oraz podniesienie motywacji do samokształcenia i rozwoju w ramach Projektów UE.
 
Usługi:
 • konsultacje psychologiczne (60 min.)
 • terapia indywidualna i grupowa
 
Usługa psychologiczna dla osób, które:
 • uległy wypadkom, bądź innym zdarzeniom losowym,
 • znajdują się w kryzysie psychicznym,
 • cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych i lękowych,
 • borykają się z zaburzeniami odżywiania się,
 • przechodzą przez kryzys w związku, bądź cierpią z powodu rozstania,
 • osobą doświadczającym przemocy,
 • chorym onkologicznie we wszystkich etapach procesu diagnozowania i leczenia,
 • osobą doświadczającym straty, bądź będącym w procesie przeżywania żałoby po stracie.
Cennik:
 • Pierwsza konsultacja psychologiczna (60 min.)   140 zł
 • Pisemna opinia                                                 140 zł
 • Psychoterapia indywidualna (60 min.)                  140 zł
 • Psychoterapia par (60 min.)                                140 zł
 
Zapisy przez tel. 606 887 887  lub online https://rejestracja.remedica.com.pl/start.html.